Projecten

Je kunt Motivated Mind inschakelen om een gamified project voor jouw organisatie te ontwerpen. Het project moet dan vallen binnen één van de volgende drie doelstellingen: 1) Vaardigheden leren. 2) Innovatie aanmoedigen. 3) Gedrag veranderen.

Riskmasters is een unieke training in het herkennen en beheersen van risico’s. Waar regels, protocol en waarschuwingsborden uiteindelijk hun effect verliezen, blijft deze training top of mind door de toepassing van game mechanieken. De training is ontwikkeld in samenwerking met Vopak en wordt met succes gebruikt door vergelijkbare bedrijven, plants en fabrieken in de chemische industrie.

Verzuimcontrole

Met een gemiddeld verzuimpercentage van 6,7% staat de zorgsector in alle branches bovenaan de lijst van verzuim. Gebrek aan motivatie is een veel genoemde achterliggende oorzaak voor deze trend. Motivated Mind doet momenteel een onderzoek onder 1000 ZorgBalans-medewerkers. Met korte, gamified interventies onthullen we de drijfveren van mensen als het om werk gaat. Zo leren we wat hen activeert en hoe we gamification kunnen inzetten om hun werkleven inspirerender en zinvoller te maken.

Game based leren

In opdracht van de Green Protein Alliance (GPA) pitcht Motivated Mind mee op een Europese subsidie ​​om peulvruchten uit Europa te promoten. Via een uitdagende, game-based leeromgeving willen we consumenten uitdagen om zelf op zoek te gaan naar de juiste argumenten voor een plantaardige keuze. De game-based leeromgeving wordt onderdeel van een publiekscampagne die via supermarkten en media verspreid wordt.